Wiadomości

Powrót do Polski z Teneryfy. Czy jest kwarantanna?

3 stycznia 2022, 11:52, Marcin Kluwak
Wracając do Polski z Teneryfy, nie musimy już obawiać się kwarantanny. Od 11 lutego 2022 roku wszyscy podróżni przylatujący ze strefy Schengen nie muszą już przechodzić kwarantanny, a co za tym idzie - wykonywać testów, które by z niej zwalniały.
REKLAMA
Powered by GetYourGuide

Aktualizacja: 11.02.2022: 

Zasady przyjazdu do Polski po 11 lutego 2022

Aktaulane informacje z serwisów gov.pl:

1. osoby podróżujące z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego podlegają 7-dniowej kwarantannie.

2. Z kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione lub takie, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i posiadają dokument, który potwierdza przebycie choroby.

3. Podróżujący, którzy nie są zaszczepieni lub nie posiadają statusu ozdrowieńca (wszystkie te informacje zawiera UUC), muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

4. Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen, muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19. Wynik testu nie może być starszy niż 24 godziny przed przylotem. Test można wykonać także do 3 godziny po przylocie (licząc od odprawy granicznej).

5. 7-dniowa kwarantanna nie obowiązuje osób, które posiadają negatywny wynik testu antygenowego lub PCR oraz: są zaszczepione pełnym cyklem szczepienia, a od ostatniego szczepienia nie minęło więcej niż 270 dni, bądź w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (są tzw. ozdrowieńcem).

Poniższe informacje aktualne są na dzień 3.01.2022

W każdym przypadku, gdy wracamy do Polski drogą powietrzną, musimy wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego, która dostępna jest na stronach gov.pl: https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home

Jeżeli podróżujemy do Polski z jednego z krajów Unii Europejskiej, czyli np. z Hiszpanii, to bez względu na środek transportu (zbiorowy, indywidualny, przy przekraczaniu granicy pieszo) przy wjeździe będziemy poddawani 10-dniowej kwarantannie. Od tego jest kilka wyjątków:

Z kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione wszystkimi wymaganymi dawkami szczepionki, a od podania ostatniej dawki minęło 14 dni (licząc od dnia następującego po ostatnim dniu szczepienia). Szczepienie musi być poświadczone unijnym cyfrowym certyfikatem COVID lub innym dokumentem w języku polskim, lub angielskim potwierdzającym szczepienie szczepionką dopuszczoną w Unii Europejskiej,

10-dniowej kwarantanny nie muszą też odbywać osoby, które były zakażone wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia polskiej granicy. Ozdrowieńcy muszą przedstawić dokument potwierdzający, że rzeczywiście zostali zakażeni, wystawiony w języku polskim lub angielskim; dopuszczalne dokumenty obejmują unijny cyfrowy certyfikat COVID

Będąc na Teneryfie koniecznie tego spróbuj: Tapas - kanaryjskie przekąski. Palce lizać!

Z kwarantanny lecących z Teneryfy do Polski zwalnia też negatywny wynik badania COVID-19, potwierdzony unijnym certyfikatem COVID lub innym dokumentem w języku polskim, lub angielskim. Takie badanie należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Akcpetowane rodzaje testów: PCR i antygenowy.

Kwarantanny nie mają też dzieci poniżej 12 roku życia, które podróżują pod opieką osób dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19 lub mają ujemny wynik testu na COVID-19,

Wszystkie inne osoby, które nie mają zaświadczeń, przy wylądowaniu w Polsce mogą wykonać test w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Negatywny wynik test PCR lub antygenowego zwalnia ich z kwarantanny. 

Jeżeli wracamy do Polski np. z przesiadką w Wielkiej Brytanii, to już sprawa nieco się komplikuje, bo kraj ten nie jest już w Unii Europejskiej.

Wszyscy podróżni zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu COVID-19 wykonanego w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od dnia otrzymania wyniku, niezależnie od środka transportu (zbiorowego, indywidualnego, czy przekraczania granicy pieszo). Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu w tym przypadku nie zwalnia nawet pełne szczepienie. 

Od 18 grudnia dzieci poniżej 5 roku życia nie muszą poddawać się badaniom.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także


Pozostałe wiadomości